Trafikverket beviljar lån till leverantör av flygtrafikledning

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att verkställa ett program med återbetalningspliktiga lån till leverantörer av flygtrafiktjänst. Det innebär att operatören Aviation Capacity Resources AB får 119 miljoner kronor i statligt lån.

Läs mer…

kommentarer