Trafikverket ingår avtal med 16 flygplatser om tillfällig beredskap

Regeringen säkerställer att det finns infrastruktur för samhällsviktiga transporter. Trafikverket ingår därför avtal med 16 flygplatser om tillfällig beredskap.

Läs mer…

kommentarer