Trafikverket och MSB får regeringsuppdrag om kostnad och ansvar för en säker kommunikationslösning

Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska utreda kostnad, tidplan och ansvarsfördelning för en ny, säker, gemensam kommunikationslösning för aktörer med samhällsviktiga uppgifter.

Läs mer här: Trafikverket och MSB får regeringsuppdrag om kostnad och ansvar för en säker kommunikationslösning

kommentarer