Trafikverket och MSB redovisar kostnad och tidplan för en säker kommunikationslösning

Trafikverket och MSB redovisar den 12 januari kostnader och tidplan för en säker, gemensam kommunikationslösning med Trafikverket som huvudman. Kommunikationslösningen ska användas av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

Läs mer här: Trafikverket och MSB redovisar kostnad och tidplan för en säker kommunikationslösning

kommentarer