Trafikverket säkerställer nattågstrafiken till övre Norrland och Jämtland

Trafikverket har fattat beslut om vilka operatörer som ska utföra nattågstrafik för avtalsperioden 2020-2024. Uppdraget Stockholm-Narvik har tilldelats Vy Tåg AB och uppdraget Stockholm-Duved har tilldelats SJ AB.

Läs mer…

kommentarer