Transportstyrelsen: Skärp kontrollerna i miljözonerna

I miljözonerna får vissa bilar och tunga fordon inte köra.
Nu föreslår Transportstyrelsen en skärpning av reglerna som innebär att kommunerna själva ska kunna bötfälla otillåtna fordon som stannat eller parkerat i områdena. 

– Vi tror att kommunerna kommer att prioritera övervakningen i högre grad än vad polisen har möjlighet att göra, säger Kristofer Elo, utredare på Transportstyrelsen.

Läs mer…

kommentarer