Tre goda hummerrätter

De först fångade skaldjuren kostar en förmögenhet så här håller vi oss till frysta humrar. Fryst hummer är alltid kokt och klar att äta. Man behöver för övrigt aldrig tveka på om en hummer är kokt eller inte. I havet är de blåsvarta till färgen och den vackert röda färgen uppstår först vid kokning. Vid tillagning av fryst hummer måste man ge sig till tåls och tina skaldjuren långsamt i kylskåp. Börja gärna dagen före serveringen. Påskyndad upptining leder ofelbart till segt och trist skaldjurskött.

Läs mer här: Tre goda hummerrätter

kommentarer