Tre miljarder för ökad specialistkompetens och fler anställda i vården

Regeringen och SKL har idag slutit två överenskommelser som fokuserar på vårdens medarbetare. De handlar de två nya miljarderna per år som tillkom i budgeten för 2018 och som ska gå till att stimulera goda förutsättningar för sjukvårdens medarbetare och utveckla vårdens verksamheter, samt professionsmiljarden.

Läs mer här: Tre miljarder för ökad specialistkompetens och fler anställda i vården

kommentarer