Tre viktiga designers slutar på Apple

Jony Ive förlorar tre av sina team-medlemmar nästan samtidigt.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj