Tredje kommunalt boende för flyktingar öppnas

SVALÖV Svalövs kommun är på väg att etablera ett tredje eget boende för ensamkommande flyktingbarn.
– Det gäller att ha egna boenden på gång. Det finns vissa privata aktörer som gör geschäft av detta och vill ta ut 2 500 kronor per plats och dygn, säger Mikael Lindberg, chef för individ- och familjeomsorgen i Svalöv.

Svalövs kommun har i dag 25–30 ungdomar på de båda HVB-boendena Ettan och Nova.
Det nya öppnar i januari. Lindberg vill inte säga var det ligger på grund av de många brandattentat som varit i landet.
Sedan har man sex-sju ungdomar boende i utslussningslägenheter och dessutom tio, elva träningslägenheter. Hittills har Svalöv tagit emot närmare 100 ensamkommande flyktingbarn.
Utöver det finns två privata boenden, ett i Svalöv och ett i Teckomatorp.
– Sedan finns flera aktörer inom kommunens gränser som är på väg att starta upp. Tyvärr blir det en viss geschäft hos vissa privata aktörer. Ska vi köpa plats av dem så tar de ut ett klart högre dygnskostnad än vad vi har möjlighet att betala, säger Michael Lindberg.
– Det mesta finansieras via statliga medel. Svalövs kommun har idag inga egna utgifter. Men börjar vi tvingas köpa platser på annan ort så kan det bli en kostnad. Då gäller det

Läs mer här: Tredje kommunalt boende för flyktingar öppnas

kommentarer