Tredje lägesrapporten om samverkansprogrammet Smarta städer

Samverkansgruppen för smarta städer hade sitt tredje möte den 29 maj. Då låg fokus på internationalisering. Det fjärde mötet hölls den 22 november. Då diskuterades arbetsgruppernas resultat så här långt och tre ytterligare arbetsgrupper bildades.

Läs mer här: Tredje lägesrapporten om samverkansprogrammet Smarta städer

kommentarer