Trist besked för frusna Fränstapendlare

Kraftsamlings styrelse: ”Risken finns att vi måste stänga lokalen för gott”.

kommentarer