Trojkans styrka: Samarbetet

Författaren och ekonomijournalisten Ronald Fagerfjäll ger i sin nya biografi ”Den förlorade sonens återkomst: Peter Wallenberg 1926-2015”, utgiven på Ekerlids förlag, ett porträtt av det svenska näringslivets store makthavare.
Han skildrar hur finansfamiljens patriark, som dog i januari i år, lämnade efter sig ett välmående ekonomiskt imperium och en samspelt yngre ledartrojka vid makten.
Expressen kan här publicera ett utdrag ur bokens sista kapitel, ”Det är bara resultatet som räknas”, i vilket de tre arvtagarna berättar om sitt samarbete och sina framtidsplaner.

Läs mer här: Trojkans styrka: Samarbetet

kommentarer