Trumps handelskrig oroar: Så påverkas det svenska näringslivet

Om Donald Trump blir alltför inrikespolitiskt frustrerad efter mellanårsvalet kan det leda till att han eskalerar handelskriget. Och mer oro på den internationella scenen gynnar inte den exportberoende svenska ekonomin. Källa: Länk till full Dagens industri inlägg

kommentarer