Trumps minister beslagtog politiska motståndares data

Donald Trump och hans administration begärde ut – och fick – data från Apple från ett dussintal personer med kopplingar till underrättelseutskottet i representanthuset. 

Det handlar om minst två demokrater, deras medarbetare och familjemedlemmar. 

En var minderårig.

Det avslöjar New York Times. 

Läs mer…

kommentarer