Tusentals fick andras skulduppgifter

Tretusen personer har fått brev från inkassobolaget Lindorff Inkasso som innehöll känsliga uppgifter kring andra personers skulder. Nu har Datainspektionen inlett ett tillsynsärende efter händelsen, som kan vara ett brott mot tystnadsplikten, rapporterar tidningen Östra Småland.

Läs mer här: Tusentals fick andras skulduppgifter

kommentarer