TV: ”Kraftbolagen och staten kan göra mer”

Sten-Ove Danielsson (S), kommunalråd i Ånge, vill se fler nedgrävda ledningar och depåer med elaggregat för att trygga elförsörjningen i framtiden.

kommentarer