TV: Vattnet från älven gör fiskarna friska

Rommen har nyligen kläckts och trågen kryllar av små rödingyngel. Mellan havet och Indalsälven ligger det lilla företaget Omegalax.

kommentarer