Två miljarder extra till kortade vårdköer

Nu kommer ytterligare två miljarder från regeringen för att beta av den växande vårdskulden. Men pengarna till regionerna är villkorade. De ska framför allt gå till vårdlotsar och mer samverkan mellan regionerna. ”Vi vill komma långt med det här under året”, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Läs mer…

kommentarer