Tvingas böta för svartbygge

HÖrby Fastighetsägaren höjde taket på sitt hus, satte in ett nytt fönster och bytte ett annat. Men bygglov saknades, och nu tvingas han böta för tilltaget.

I efterhand har fastighetsägaren lämnat in en ansökan om bygglov för fasadädring för höjning av taket samt installation och flyttning av fönster. Men då var åtgärderna redan genomröda.

– Sökanden har på en del av huvudbyggnaden ändrat takvinkeln och förlängt taket så att ett större utrymme har skapats på vindsvåningen under. I samband med detta har ett fönster flyttats och ett nytt fönster tillkommit i gaveln, skriver byggnadsnämnden som har tittat närmare på ärendet.

Bygglov har nu beviljats för åtgärderna. Men eftersom de utfördes innan bygglovet var klart måste fastighetsägaren betala en straffavgift – en så kallad byggsanktionsavgift.
Byggnadsnämnden har beslutat att avgiften ska vara 5 584 kronor.

Läs mer här: Tvingas böta för svartbygge

kommentarer