Tvist om Trump splittrar äktenskap i USA

Donald Trump vållar slitningar i amerikanska äktenskap.

I alla fall hos de kvinnor som bildat en Facebook-grupp för att ”ge stöd” till dem vars män är Trumpanhängare, rapporterar CNN.

”Det är svårt att vara gift med en man som jag trodde delade mina värderingar”, skriver en av dem.

Läs mer…

kommentarer