Uber anklagas för att skapa trafikkaos i USA

Uber och andra åktjänster som beställs via mobil-app anklagas för att förvärra trafikkaoset i New York och andra amerikanska storstäder. Extra avgifter föreslås – bland annat för att finansiera bättre kollektivtrafik.

Läs mer här: Uber anklagas för att skapa trafikkaos i USA

kommentarer