Undantagstillstånd efter utsläpp

Regeringen i Peru har förklarat undantagstillstånd i 16 områden i Amazonas regnskog efter ett stort oljeutsläpp i nordöstra Loreto-regionen för över en månad sedan. I områdena bor i stort ursprungsbefolkning.

Läs mer här: Undantagstillstånd efter utsläpp

kommentarer