Undersökning: Pojkar har börjat läsa mer

När elever i årskurs 4–6 fick frågan av SCB om de läser böcker minst en gång i veckan svarade 64 procent av pojkarna ja. Det är en ökning jämfört med 2008–2009, då 55 procent svarade ja.

kommentarer