Så ska unga hindras från att återfalla i brott

En statlig utredning föreslår fängelse i stället för särskilda ungdomshem för ungdomar som begår allvarliga brott. För att minska återfallen krävs dock omfattande satsningar på utslussningen, skriver Tove Pettersson, professor i kriminologi, på DN Debatt.

Läs mer…

kommentarer