Ungas utanförskap göder terroristerna

För att stoppa IS rekrytering räcker det inte att bekämpa dess ideologi.

Peter Cornell förklarar hur socialpsykologins insikter om ungdomskulturer kan användas för att förstå terrorgruppens attraktionskraft.

Läs mer här: Ungas utanförskap göder terroristerna

kommentarer