Uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten

Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF), ska under 2018 genomföra en fördjupad analys av det statliga och kommunala stödets betydelse och effektivitet för människors idrottande och motionerande.

Läs mer här: Uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten

kommentarer