Uppdrag för stärkt kompetens, stabilitet och kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2018 och 2019 stödja huvudmän och yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården genom insatser som ska främja kompetens och stabilitet samt kvalitetsutveckling inom området.

Läs mer här: Uppdrag för stärkt kompetens, stabilitet och kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

kommentarer