Uppdrag om laddinfrastruktur längs större vägar

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på laddinfrastruktur längs större vägar kan avhjälpas. I uppdraget ingår att bedöma hur behovet av laddinfrastruktur längs större vägar förväntas utvecklas, analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av snabbladdare längs större vägar är förknippad med samt möjliga affärsmodeller som kan främja en tillräcklig utbyggnad.

Läs mer här: Uppdrag om laddinfrastruktur längs större vägar

kommentarer