Uppdrag till Luftfartsverket att komplettera övervakningsinfrastrukturen för flygtrafikledning för att möjliggöra byggnation av ytterligare bostäder i Stockholmsområdet

Regeringen uppdrar åt Luftfartsverket att, efter genomfört samråd med Försvarsmakten, vidta åtgärder i huvudsak i enlighet med de förslag till åtgärder som Luftfartsverket har tagit fram och som innebär komplettering av övervakningsinfrastrukturen för flygtrafikledning i Stockholmsområdet för att möjliggöra byggnation av ytterligare bostäder i Stockholmsområdet, samtidigt som funktionaliteten för flygtrafiken upprätthålls. Detta beslut togs den 30 november 2017.

Läs mer här: Uppdrag till Luftfartsverket att komplettera övervakningsinfrastrukturen för flygtrafikledning för att möjliggöra byggnation av ytterligare bostäder i Stockholmsområdet

kommentarer