Uppdrag till Statens jordbruksverk att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen och bedöma om produktionen, så som den bedrivs i dag, innebär att djuren ges möjlighet att bete sig naturligt. I det ligger att djuren hålls och sköts i en god djurmiljö så att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande samt att beteendestörningar förebyggs.

Läs mer här: Uppdrag till Statens jordbruksverk att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen

kommentarer