Uppdrag till Tillväxtverket att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora industriföretag

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att, utveckla ett program för att främja automation och robotisering inom små och medelstora industriföretag. Syftet med uppdraget är att stödja små och medelstora företag i Sverige att öka automationen av sin produktion samt därigenom utveckla sitt produktionssystem och på sikt sin konkurrenskraft.

Läs mer här: Uppdrag till Tillväxtverket att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora industriföretag

kommentarer