Uppdrag till Trafikverket att utöka verksamheten vid regionkontoret i Kristianstad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att utöka verksamheten vid regionkontoret i Kristianstad med 80-100 årsarbetskrafter inom ramen för beslutade medel. Uppdraget ska genomföras på ett sådant sätt att verksamheten kan fungera effektivt med bibehållen kvalitet på både kort och lång sikt.

Läs mer här: Uppdrag till Trafikverket att utöka verksamheten vid regionkontoret i Kristianstad

kommentarer