Uppgifter: Apple planerar att lansera fler plus-tjänster


Apple TV Plus, Apple News Plus och Apple Fitness Plus är troligtvis bara början på en större satsning.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj