Uppgifter: Discord inte intresserade av att bli köpta av Microsoft


Både Discord och Microsoft ska dock vara öppna för nya samtal framtiden.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj