Uppgifter: Google använder egengjord krets i nästa Pixel-mobil


Ska vara utvecklad tillsammans med Samsung.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj