Har du internet eller inte? Så här enkelt kollar du


Har du någonsin funderat på hur Windows vet om du är internetansluten? Här får du svaret!

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj