Upplysningen vänner är anfrätta av självgodhet

Även tron på förnuft och framsteg kan bli en förblindande myt.

Malte Persson skärskådar den intellektuella samtidens syn på upplysningen.

Läs mer…

kommentarer