Upprustningen kan äventyras

Försvarsbeslutet nästa höst blir av allt att döma en strid på kniven mellan olika intressen som drar åt olika håll. Risken är nya svarta hål i ekonomin – och att den planerade militära upprustningen äventyras.

Läs mer…

kommentarer