Utbredda pizzafusket – ingredienser byts ut

KRISTIANSTAD. Mer än hälften av Kristianstads pizzerior har serverat andra ingredienser än de som angetts på menyn.

Fusk som i vissa fall kan vara hälsofarligt, visar miljö- och hälsoskyddskontorets kontroller under 2014.

kommentarer