Utbrottet av nytt coronavirus kräver samordnade insatser internationellt

Utbrottet av det nya coronaviruset 2019-nCoV kräver samordnade åtgärder internationellt. Det bedömer WHO, som har beslutat att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC).

Läs mer…

kommentarer