Utebliven satsning på att möta ungas ohälsa

För att möta larmen om ungas psykiska ohälsa behövdes minst 1 000 nya skolsköterske- och kuratortjänster. I kommunala skolor syns inte hälften av de tjänsterna till.

Elevhälsan är nu i akut behov av förstärkning, säger kritiska röster till SvD.

Läs mer här: Utebliven satsning på att möta ungas ohälsa

kommentarer