Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner

Regeringen föreslår att Polismyndigheten får utökade möjligheter att genomföra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

Läs mer här: Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner

kommentarer