Utredare ska se över lotterilagen

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som bland annat ska lämna förslag på hur sanktionerna för det så kallade främjandeförbudet i lotterilagen kan bli effektivare.Pressmeddelande: Utredare ska se över lotterilagenDir. 2014:6 Främjandeförbudet i lotterilagen Finansdepartementet, 10 februari 2014

kommentarer