Utredning föreslår nationellt biobanksregister

Ett nationellt biobanksregister skulle leda till högre kvalitet i vården, bättre patientsäkerhet och stärka Sverige som forskningsnation. Dessa slutsatser dras i en ny utredning som idag överlämnas till socialminister Annika Strandhäll.

Läs mer här: Utredning föreslår nationellt biobanksregister

kommentarer