Utredning om åtgärder mot höga partikelhalter i tätort

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som varaktigt kan minska de höga partikelhalterna i bland annat Stockholm. Till utredare har kammarrättsrådet Petter Classon utsetts. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2015.Pressmeddelande: Utredning om åtgärder mot höga partikelhalter i tätortDir. 2014:32 Åtgärder mot höga partikelhalter i tätortMer om regeringens arbete för bättre luftkvalitet Finansdepartementet, 6 mars 2014

kommentarer