Uttalande av utrikesminister Margot Wallström med anledning av omröstning i FN:s generalförsamling om resolution gällande Jerusalem

Idag genomfördes en omröstning i FN:s generalförsamling om en resolution gällande Jerusalem. Omröstningen var viktig eftersom den avsåg att än en gång bekräfta Jerusalems särskilda status. Sverige röstade ja och vi välkomnar att en klar majoritet av FN:s 193 medlemsstater gjorde detsamma.

Läs mer här: Uttalande av utrikesminister Margot Wallström med anledning av omröstning i FN:s generalförsamling om resolution gällande Jerusalem

kommentarer