Varför blev Bertil Ohlin aldrig statsminister?

Bertil Ohlin var världsberömd nationalekonom och hans folkparti rönte så stora framgångar att borgarna fick hela 50,4 av rösterna i 1956 års val. Men det räckte inte.

Läs mer…

kommentarer