VA-satsning nära i Bergafjärden

Nu finns planer på att fastighetsägarna i Bergafjärden ska anslutas till det kommunala va-nätet. – En ny va-plan ska tas nästa år och där finns Bergafjärden med i diskussionen, säger Micael Löfqvist, vd på MittSverigeVatten. Kostnaderna för den enskilde fastighetsägaren är dock inte klar.

kommentarer