”Va, var folk knäppa eller?”

Åsa Jinder om hur man kan se på vår nutid i en kommande framtid.

kommentarer